Multimedia

Ukhozi FM Men's Conference

Kulesigaba sokuqala [1/3] bakhuluma ngokuthi amadoda angalwa kanjani nesihlava sokuxabana kubudlwane kuze kulinyazwane kanye nokunye okuningi.

more

Ukhozi FM TV - Inkulumo Mpikiswano

Ukhozi FM lugubhe inyanga yentsha ngokumema izikole ezimbili ukuba zidingede udaba olubucayi mayelana nesifundo sezomlando, iSanti Secondary School kanye neSithengile High School.

more

Ukhozi FM TV no Siya Mhlongo kanye no Neliswa Cele - Mbongeni Ngema (Sarafina Broadway Hit Musical)

Usichazela nokuthi i-Sarafina iqhamukaphi, yaqhamuka kanjani kanye nomthelela enawo.  

more

Ukhozi FM TV no Siya Mhlongo - Sbonelo Mbatha (PetroCONNECT)

USbonelo ulanda kabanzi ngomthelela wokunyuka kwamanani apethiloli kubo njengoba bengabanikazi bamagaraji, nokuthi ukunyuka kukaphethiloli kubalimaza kangakanani.

more

Jabulujule no Lady D kanye no Dkt John Kani.

UDkt John Kani usilandisa ngempilo yakhe nokuthi igama lika-John walithola kanjani njengoba igama lakhe lokuzalwa kungu-Bonisile.

more

Ukhozi fm TV no Siya Mhlongo - Sbonelo Myeni (Opel Corsa)

Kulengxoxo bakhuluma ngemoto i-Opel Corsa entsha kanye nezinto ezintsha ongazithola kulemoto.

more

Ukhozi FM TV no Siya Mhlongo - Mzamo ‘Mtaka Moh’ Mngadi

UMzamo usichazela ngaye kanye nezimo abadlula kuzo njengabantu abasebudlelwaneni nabantu bobulili obubodwa/obufanayo, ikakhulukazi emiphakathini, emasontweni nasemakhaya imbala.

more

Ukhozi FM TV no Siya Mhlongo kanye no Neliswa Cele - Sithelo Shozi

USithelo usichazela ngesigaba sempilo yakhe asekuso lapho asezithola ukuthi ungubani ngaphandle kokuba uDJ, umama kanye nosaziwayo.  

more

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...