How to enter

Dedela amandla okuyakaza umlomo ube sethubeni lokuwina u-R5000! Zitholele noma iyiphi i-Listerine ebambe iqhaza, thumela nge-WhatsApp isithombe sebhodlela lakho ku-071 613 6667 ngesikhathi se #UkhoziFMVABS ngoLwesihlanu! Noma ungenele umncintiswano ku-Facebook page yethu ukuze udlale i-quiz yethu emoyeni njalo ngoLwesihlanu ukuze ube sethubeni lokuthola umklomelo! Imininingwane kanye nemigomo nemibandela ikusizindalwazi sethu. Qedela ukuhlanza nge-Listerine bese Uyakaza umlomo, ube sethubeni lokuwina!

Listerine

Start date | 2024-05-02 21:35:00

Closing date | 2024-05-31 00:00:00

Ngabe bewazi ukuthi ukuxubha kuhlanza kuphela u-25% womlomo wakho?
Yingakho kuthiwa kumele uvungule uma usuqedile!
Kodwa kusekhona isinyathelo sesithathu okumele ungaseqi naso. Kumele uqedele ukuxubha kwakho ngokuyakaza umlomo imizuzwana eyi-30 nge-Listerine!
Yehlisa u-99% wamagciwane, futhi ifakazelwe ukuthi yehlisa i-plaque ngokuphindwe ka-5 kunokuxubha kanye nokuvungula kuphela.
Ukuze ube nomlomo kanye nezinsini eziphilile, qedela ukuhlanza nge-Listerine!
I-Listerine iphisana ngo-R5000 masonto onke amasonto ama-4 uma uthenga noma yimuphi umkhiqizo obambe iqhaza. Lalela #UkhoziFMVABS ukuze uthole imininingwane yokuthi ungawina kanjani nge-Listerine. Yakaza umlomo, bese uphumelela.
Kusebenza Imigomo Nemibandela.
Like or share competition