Polls

Active Surveys

Uwulalela kuphi umsakazo wakho?

  • Radio (0%, 0 Votes)
  • TV (DStv) (0%, 0 Votes)
  • Website (www.ukhozifm.co.za) (100%, 0 Votes)

Ends On: No Expiry

Total Voters: 0

Uyawalalela/uyawadownload ama-Podcast omsakazo Ukhozi FM?

  • Yebo (0%, 0 Votes)
  • Cha (0%, 0 Votes)
  • Uma ngithola isikhathi (0%, 0 Votes)
  • Ngilalela umsakazo angisiboni isidingo (100%, 0 Votes)

Ends On: No Expiry

Total Voters: 0