How to enter

Naba othisha abahambe phambili kulomncintiswano, abazoqhubekela esigabeni esilandelayo. Ukuvotela uthisha omthandayo, SMS uhlamvu oluqondene nalowo thisha ku- 44809. Ngokwenzanjalo ungaziwinela ingxenye ka R25 000.

Ukhozi FM Back To School Tours 2024

Start date | 2024-01-16 00:00:00

Closing date | 2024-02-09 12:00:00

Siyabonga kakhulu kubalaleli abangenele umncintiswano womsakazo Ukhozi FM kanye ne ViB Mobile, wokubungaza othisha abavelele, nabahamba phambili ngokuba isibonelo esihle ezikoleni zabo nasemphakathini.

Naba othisha abahambe phambili kulomncintiswano, abazoqhubekela esigabeni esilandelayo.
Ukuvotela uthisha omthandayo, SMS uhlamvu oluqondene nalowo thisha ku- 44809.
Ngokwenzanjalo ungaziwinela ingxenye ka R25 000.

I-SMS ibiza uR1.50 kanti ama SMS amahhala awasebenzi.
#ImfundoIyadlisa!
Ukuvota kuyavalwa ngomhlaka 09 KuNhlolanja 2024.
Kunemigomo nemibandela.
Ukhozi FM Luhamba Phambili!

 

 

Like or share competition