How to enter

Thenga noma iliphi iphakethe le-NESTLE CREMORA, bese uthatha isithombe se-till slip kanye nesidlo sakho se-CREMORA usithumele ku-WhatsApp-083 284 0008. Lalela uhlelo #WozaNabanganiBakho emsakazweni Ukhozi FM, kusukela ngo-15h00-18h00.

NESTLE CREMORA

Start date | 2024-04-17 15:00:00

Closing date | 2024-05-03 18:00:00

Engeza i-MO Flavour uzibeke ethubeni lokuwina imali engango-RI0 000 nsuku zonke.

Ngabe uyilenhlobo ethanda ukuqhosha ngokudla kwayo ukuthi kuconsisa amathe kanjani nge-CREMORA, lalela. Thenga noma iliphi iphakethe le-NESTLE CREMORA, bese uthatha isithombe se-till slip kanye nesidlo sakho se-CREMORA usithumele ku-WhatsApp-083 284 0008. Lalela uhlelo #WozaNabanganiBakho emsakazweni Ukhozi FM, kusukela ngo-15h00-18h00. Uma sikushayela ucingo, phendula ngokuthi ‘Get that CreMOra Feeling’ usixoxele ngesidlo sakho bukhoma emoyeni, uzibeke ethubeni lokuwina isamba esingango-R10 000!

Kunemigomo nemibandela

Like or share competition